Finlands sak är vår!

Kohta Talvisodan sytyttyä Ruotsissa ilmestyi Finlands sak är vår (Suomen asia on meidän) -niminen kirja. Sen 600 000 kappaleen painos  levisi nopeasti koko Ruotsiin. Kirjan nimestä, joka oli Suomen komitean käyttämä kampanjatunnus, tuli lentävä lause. 

Kampanjalla etsittiin vapaaehtoisia Suomeen sotimaan. Ilmoittautuneita oli lopulta 10 000, joista 8 000 lähti Suomeen. Lisäksi kampanjalla koottiin taloudellista apua, vaateapua, sairaanhoitohenkilökuntaa ja niin edelleen. 

Sodan syttyessä Suomen ilmavoimilla oli vain 31 sotakelpoista torjuntahävittäjää, jotka kaikki sitoutuivat puolustamaan Etelä-Suomen kohteita niin, että Pohjois-Suomeen ei liiennyt  ainuttakaan konetta. Ensimmäisen sotakuukauden ajan koko Pohjois-Suomen ilmapuolustus oli kevyen ilmatorjunnan varassa, jonka tuli ei pystynyt juurikaan  häiritsemään saati pysäyttämään hyökkääjän pommittajia,  jos nämä lensivät yläkorkeuksissa. 

Ruotsin hallitus antoi joulukuussa 1939 luvan  vapaaehtoisen lentoyksikön perustamiseen ja sen siirtämiseen Pohjois-Suomeen. Kalustoksi määrättiin neljä Hawker Hart-rynnäkkökonetta ja 12 Gloster Gladiator-hävittäjää. Lentorykmentti F 19:n  vahvuus oli 270 vapaaehtoista. Henkilöstö alkoi saapua  Suomeen vuodenvaihteessa 1939-1940. 

Lentorykmentti F19 osallistui 35:den pommitushyökkäyksen torjuntaan. Viholliskoneita ammuttiin alas yhdeksän. Omia koneita menetettiin taistelutilanteessa neljä.

Sodan päättyessä 13.3.1940 loppui ruotsalaisrykmentin toiminta Pohjois-Suomessa. Sen viimeiset osat poistuivat Suomesta 9.4.

80 vuoden takaiset Talvisodan tapahtumat ja ennen kaikkea ruotsalaisen vapaaehtoisen lentorykmentti F19:n historia ja sen taustat tulivat  perusteellisesti läpivalaistuksi historioitsijoiden Carl-Fredrik Geustin ja Matti Rossin esitelmissä kaupunginkirjaston Pakkalan salissa torstaina 13.2., jolloin myös avattiin lentorykmentti F19:n muistonäyttely Oulu pääkirjaston ala-aulassa. 

Niin näyttelyn pystyttämisestä kuin esitelmätilaisuudesta, joka veti salintäyteisen yleisön, vastasivat Oulun Ruotsalainen Klubi, Lapin Lennoston killan Oulun osasto ja Vapaussodan Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistys.

F 19 lentolaivueen muistoa kunnioitettiin 13.3.

Oulun Ruotsalainen Klubin Matti Heikkinen, Lapin lennoston killan Oulun osaston Markku Heikkinen ja Vapaussodan Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistyksen Matti Bäckström tekivät Talvisodan päättymispäivänä kunniakäynnin ja laskivat seppeleen Oritkarissa sijaitsevalle laivueen muistokivelle. Kivi osoittaa paikan, missä laivueen Oulun tukikohta 80 vuotta sitten sijaitsi. Muistokilpi De Gamlas Hem -talon seinässä taas kertoo, että talo toimi talvisodan aikana ruotsalaislaivueen majoitustilana.

Ruotsalaisen Kamratföreningen F21. Luleå -yhdistyksen seppeleen laivueen muistokivelle laski puheenjohtaja Lennart Holtrin, lippuvartiossa yhdistyksen varapuheenjohtja Allan Carlsson.