Klubi – Klubben

WP_20150901_004

Svenska Klubben i Uleåborg grundades den 4 juni 2000 av personer som ville främja svensk kultur och svenska språket i staden. Den främsta initiativtagaren var Veijo Kyllönen som insåg att staden behöver en klubb som erbjuder svenska kulturupplevelser och utvecklar både språkliga och kulturella kontakter till Svenskfinland och Sverige. Han presenterade idén för sin goda vän Markku Peura, som i sin tur kontaktade Keijo Rantanen. Snart märkte Kyllönen att han inte var den enda som ansåg värdet med klubben och grundandet blev ett faktum.

Klubben har fina år bakom sig. Den har bjudit på trevliga sammankomster, intressanta föredrag och givande exkursioner. Klubbens egna medlemmar, dess gäster och stadens invånare har under årens lopp fått vara med i evenemang som ordnats av Svenska Klubben. Klubben har speciellt velat beakta aktuella teman i sin verksamhet. Av dessa kan nämnas staden Uleåborgs 400-årsjubileum (år 2005), Märkesåret 1808–09 och vinterkrigets slut (år 2015).

Under klubbresorna har medlemmarna bekantat sig med många vackra landskap i Sverige: Norrbotten, Västerbotten, Uppland, Södermanland och Skåne. Vi har rest bakåt i tiden, men även njutit av det nutida Sverige och dess kulturevenemang. Resorna i Sverige och även i det svenskspråkiga Finland har erbjudit mångsidiga möjligheter till upprätthållandet av medlemmarnas språkkunskaper.

********

Keijo Rantanen klubin kunniajäseneksi

Oulun Ruotsalaisen Klubin perustajajäsen ja ensimäinen puheenjohtaja (2000-2005) Keijo Rantanen on kutsuttu klubin ensimmäiseksi kunniajäseneksi.

Varapuheenjohtaja Markku Peura (vas.) ja klubimestari Matti Heikkinen  luovuttivat klubin kunniakirjan lämminhenkisessä tilaisuudessa 25.3.2017.

******

Klubin 10-vuotisjuhlajulkaisu

Kevättalvella 1889  tuolloin 39-vuotias Ebba oli matkustanut enonsa Raphael von Haartmannin luota Pietarista Wiesbadeniin, jonka läheisyydessä hänen sukulaisensa omistivat huvilan. Ebban saavuttua perille kävi ilmi, että perheen lapset olivat sairastuneet kurkkumätään, ja vakavan tartuntavaaran vuoksi huvila oli asetettu karanteeniin. Ebba joutuikin ajelemaan vaunuilla Wiesbadenin tienoilla useita tunteja ja etsimään soveliasta majapaikkaa tai hotellia. Wiesbadenissa hän asettui asumaan ylhäisöpiirien suosimaan kylpylähotelli Quisisanaan. Heti hotellin ovella hän kohtasi pyörätuolissa istuvan, noin 50-vuotiaan, parrakkaan herrasmiehen, jonka katse suorastaan nauliutui uljasryhtiseen ja vaaleaan, kypsään kaunottareen.  Mies oli Solms-Braunfelsin prinssi Albrecht Friedrich Ernst Bernhard Wilhelm Maria, Preussin-Ranskan sodan (1870 – 71) veteraani. Heidän välilleen syntyi heti tietty virite, ja he viettivät kylpylässä runsaasti aikaa yhdessä. Ensi alkuun myös prinssi Albrecht hieman arasteli linjakasta Ebbaa, vaikka olikin rakastunut häneen silmittömästi jo ensi hetkellä.

Prinsen; romansen

På våren 1889 hade den 39 åriga Ebba rest från St Petersburg, där hennes morbror bodde, till Wiesbaden, i vars närhet hennes släktingar ägde en villa. Vid ankomsten fick hon veta att familjens barn hade fått difteri och på grund av en allvarlig smittorisk hade man ställt huset i karantän. Därför måste hon åka omkring i Wiesbaden för att finna en lämplig inkvartering eller ett hotell.  Efter två timmars sökande tog hon in på kurhotellet Quisisana, som var populärt bland aristokratin. Genast vid hotelldörren mötte hon en skäggig, cirka 50 årig kavaljer, som satt i rullstol och som omedelbart fäste sin blick på den ljusa, mogna skönheten med den stolta hållningen.  Mannen var prins Albrecht Friedrich Ernst Bernhard Wilhelm Maria zu Solms-Braunfels, veteran från kriget mellan Preussen och Frankrike 1870-71. Det uppstod genast ett visst tycke mellan dem och de tillbringade mycket tid med varandra i kurhotellet. I början var prins Albrecht litet skygg framför den linjesköna finskan, även om han genast hade blivit oerhört kär i henne.

FM Markus H. Korhonen: Ebba zu Solms-Braunfels – en tysk prinsessa från Finland
Svenska Klubben i Uleåborg 2000-2010 ISBN 978-952-92-7364-5

******

Klubin hallitus – klubbens styrelse 2024

SYYSVUOSIKOKOUKSESSA  9.12. 2023  klubin puheenjohtajaksi vuodeksi 2024 valittiin edelleen Paula Rossi sekä muiksi hallituksen jäseniksi Matti Heikkinen, Veijo Kyllönen, Markku Peura, Reijo Sallinen ja Tuomo Starck. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi/sihteeriksi Markku Peuran ja klubimestariksi Matti Heikkisen.

PÅ HÖSTMÖTET  9.12. 2023 valdes ny styrelse för 2024. Till ordförande valdes Paula Rossi och till övriga styrelsemedlemmar Matti Heikkinen, Veijo Kyllönen, Markku Peura, Reijo Sallinen och Tuomo Starck. Styrelsen valde Markku Peura till vice ordförande/sekreterare och Matti Heikkinen till klubbmästare.