Nordens Hus i Uleåborg

Svenska klubbens medlemmar besökte Nordens Hus onsdagen den 23 november 2016. Nordens Hus ligger i Uleåborgs centrum vid Sepänkatu 9 i samma kvarter som Svenska Privatskolan och Svenska barnträdgården. Vi togs emot av Tapio Niemi, som fungerar som verksamhetsledare, och Juho Tuovinen, som är husets informatör och koordinator. De båda presenterade Nordens Hus och dess verksamhet på ett trevligt och inspirerande sätt. Nordens Hus är en ideell förening, vars syfte är bl.a. att stödja och främja samarbete mellan Finland och de andra nordiska länderna. På Nordens Hus finns även Luckan som vill bevara det finlandssvenska i Uleåborg och som ger information om det svenska i staden. Vi fick även en guidad visning i Weckmanska huset. En lyckad kväll!

p1020595p1020574p1020588p1020584