Lucia kom med ljuset

Lucia kom med ljuset

Svenska Privatskolan i Uleåborg har firat Lucia sedan 1949. Uleåborgs 35:e Lucia kröntes på Rotuaari lördagen den 12 december 2015.