Lucia kom med ljus i vintermörkret

Den 42:a Uleåborgs  Lucia  Enya Hjulfor kröntes den 13 december 2022 på Rotuaari. Tärnorna är Linnea Timonen och Ellen Pöyhtäri. Svenska Privatskolan i Uleåborg har firat Lucia sedan 1949. Skolans första dokumenterade Lucia var Inga-Lis Brännkärr som kröntes den 3.12.1949.

Lucia tillsammans med en liten kör besöker bland annat stadens ålderdomshem och sjukhus. Besöken är populära och numera mycket efterlängtade av både patienter, åldringar och personal.

I Sverige markerar luciadagen tillsammans med  advent inledningen på julfirandet. Den svenska Lucian är en blandning av både förkristna och kristna figurer och denna tradition har spridit sig till andra nordiska länder, och i viss mån också utanför Norden. Lucia firas allmänt överallt i Svenskfinland enligt samma traditioner som i Sverige.

Oulun Lucia 2022 Enya Hjulfors kruunattiin perinteitä kunnioittaen Rotuaarilla 13. joulukuuta. Perinteisiin kuuluu myös, että Lucia seurueineen, johon kuuluu myös kuoro, vie valoa ja iloa sairaaloihin ja hoivakoteihin. Oulun Ruotsalaisen koulun ensimmäinen Lucia kruunattiin jo vuonna 1949 ja koko Oulun ensimmäinen Lucia, Oulun Lucia, 1981.

Perinteisen tavan mukaan Oulun Ruotsalainen klubi luovutti Lucia-neidolle korulahjan. Klubia edustivat klubimestari Matti Heikkinen ja varapuheenjohtaja Markku Peura.