Oulun Ruotsalainen Klubi
SVENSKA KLUBBEN I ULEÅBORG

Kotisivumme ovat kehitystyön alla – Våra hemsidor är under renovering

Puheenjohtaja - Ordförande

Paula Rossi
paula.rossi[at]oulu.fi
tel: +358 (0)40 514 1441

Varapuheenjohta ja sihteeri - Viceordförande och sekreterare

Markku Peura
markku.peura[at]pp1.inet.fi
tel: +358 (0)44 577 7692

Klubimestari - Klubbmästare

Matti Heikkinen
matti.heikkinen[at]ukiark.fi
tel: +358 (0)500 681 685